عبدالرحمان مسلمانی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

About

دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط زیست علاقه مند به حوزه های مرتبط با محیط زیست، داروسازی و نفت و گاز، با مهارت در مدیریت، تصمیم گیری، ارتباطات، کار گروهی، نرم افزار، کامپیوتر و رسانه

Skills

excel

60%

chemical laboratory

100%

aspen hysys

60%

matlab

60%

power point

100%

internet and social network

100%

research & strategy

100%

team leadership

100%

management skills

100%

expression and speech

100%

communication skills

100%

Education

سوابق شغلی

Language

English

Reading

100%

Writing

60%

Speaking

60%

Listening

100%

Arabic

Reading

100%

Writing

100%

Speaking

100%

Listening

100%

Certificates

آشنایی با الزامات GMP در صنایع دارویی، صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

Institute: HSE ARYA

استریلیزاسیون، ضدعفونی، نظافت و پاکسازی تأسیسات و تجهیزات در کارخانه های داروسازی

Institute: نوآوران صنعت پویای پیشرو

شبیه سازی فرآیند Aspen HYSYS

Institute: جهاد دانشگاهی علم و صنعت ایران

HSE-MS

Institute: Petroleum Institute

February 1401

ICDL

Institute: کادوس رشت

دوره مقدماتی MATLAB

Institute: جهاد دانشگاهی علم و صنعت ایران

Research

Description: مطالعات و انجام آزمایشات بر روی جداکننده ذرات توسط سیستم ابداعی در ترکیب با سیکلون

Publisher: دانشگاه علم و صنعت ایران

Description: مطالعات برای بررسی فرآیند حذف سموم توسط جاذب زیستی در مقیاس آزمایشگاهی

Publisher: دانشگاه گیلان

Contact